top of page
  • รูปภาพนักเขียนKim Sonmin

เป็นวิทยากรแก่น้อง UTCC มหาลัยหอการค้า ในหัวข้อ การเรียนรู้สังคมภายนอกได้มีโอกาสรับเป็นวิทยากรแก่น้อง UTCC มหาลัยหอการค้า ในหัวข้อ การเรียนรู้สังคมภายนอก

ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่ น้องๆมหาลัยควรเรียนรู็ และรู้จักสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย ที่จะออกไปเจอภายนอกหลังเรียนจบ แม่หมอสอนให้ น้องๆรู็จักตัวเองก่อนว่าแต่ละคนเป็น personality

แบบไหน เป็นคน introvert/extrovert ชอบทำกิจกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สายติส หรือ perfectionist ตามแบบแผนเปะ เมื่อน้องเข้าใจตัวเองแล้ว เห็นความสามารถของตัวเอง เข้าใจว่าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เหมาะกับการทำงาน พบปะพูดคุยกับคนแบบไหน แลัคนที่คุยด้วยมีลักษณะ บุคคลิก แบบไหน ก็จะทำให้เข้าใจคนอื่น ที่ต้องทำงาน และ อยู่ร่วมกัน ระวังในสิ่งที่คิดว่าเป็นจุดด้อยของตัวเอง ในทางกลับกันเสริมความแข็งเกร่งในจุดเด่นของตัวเอง ก็จะทำให้ออกไปเรียนรู้สังคมภายนอก ที่เป็นอะไรแปลกใหม่ด้วยความมั่นใจ มีเกราะป้องกัน สื่อสารกับกับผู็อื่นได้เข้าใจ และ ทำงานร่วมกับสังคมภายนอกด้วยความฉลาดทางอารมณ์และความคิด


นอกจากนี้ การบริหารจัดการเวลา แบ่งเวลาเรียน งานอดิเรก พักผ่อน ทำงานเสริมสร้างประสบการณ์ก็เป็นสื่งที่น้องๆต้องรู้ ก่อนจะไปดป็นส่วนนึงของสังคมที่อาจมีโอกาสช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมได้ในอนาคต


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page